Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво лаку та фарб
Інструкція для посади "Апаратник-сикативовар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологію одержання плавлених сикативів; технологічну схему дільниці, яка обслуговується, схему комунікацій та запірної арматури; будову і правила експлуатації устаткування; правила відбору проб та методику пофазного контролю; основні властивості сировини, яка застосовується; технічні вимоги до готового продукту; методи усунення несправностей у роботі устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання плавлених сикативів. Попередньо готує сировину: подрібнює, замішує з маслом окиси сикативних металів (для піролюзіту - попередньо перетирає пасту на фарботерковій машині). Завантажує в апарат масло (асідол, каніфоль) та піднімає температуру. Поступово (протягом кількох годин) завантажує при безперервному перемішуванні невеликі порції сикативного металу. Зливає піну, яка утворюється. Підтримує температуру маси. Відбирає проби і провадить пофазовий контроль (проба на склі). Охолоджує реакційну масу. Заливає у змішувач розчинник через мірник, лічильник та зливає масу під шар розчинника. Перемішує масу. Перекачує готовий продукт в збірник. Веде записи у технологічній карті. Чистить та промиває устаткування, усуває дрібні несправності в його роботі.