Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник віджимання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника віджимання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; фізико-хімічні та технологічні властивості продуктів, що віджимаються; будову та конструктивні особливості устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; правила обслуговування устаткування, яке працює під високим тиском; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес віджимання та сушіння з одночасним обслуговуванням віджимальних і сушильних агрегатів. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, провадить замір витрат сировини та вихід готового продукту. Оцінює якість продукту за результатами аналізів. Веде технологічний процес відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Готує устаткування до роботи. Пускає та зупиняє його. Стежить за станом устаткування. Виконує простий ремонт устаткування.