Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник відновлення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, арматури, комунікацій на дільниці, яка обслуговується; параметри технологічного режиму; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції процесу відновлення під керівництвом апаратника вищої кваліфікації або веде процеси відновлення за допомогою залізної стружки (за виключенням виробництва етакридину, анестезину, новокаїну). Приймає та готує сировину. Завантажує сировину в апарат. Вивантажує готовий продукт. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та за роботою устаткування, яке обслуговується. Відбирає проби. Обслуговує технологічне устаткування, арматуру та комунікації. Готує устаткування до ремонту.