Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Лицювальник-плиточник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лицювальника-плиточника 5-го розряду – не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи розмічання, розплановування, мозаїчного та художнього облицювання плитками, плитами, фігурними елементами; вимоги до якості виконання облицювальних робіт; сучасні прогресивні технології виконання облицювальних робіт; будову та правила експлуатації, налагодження машин, механізмів, механічного, електричного та пневматичного інструменту, які використовуються під час виконання робіт; правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи з облицювання керамічними, скляними та іншими плитками під час будівництва об'єктів соціального, культурного, житлового, промислового та іншого призначення, ремонту будівель, споруд, пам'яток архітектури, історії та культури.

Приклади робіт
Провішування, улаштування маяків та розплановування прямолінійних та криволінійних поверхонь для облицювання. Підбирання плиток за конфігурацією, кольором та відтінками. Нарізання плиток та викладання малюнку. Настилання підлог із плиток різних видів із розплановуванням поверхні для укладання за заданим рисунком. Декоративне та художнє облицювання плитками пілястр, ніш, колон, стель, сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації. Установлення фасонних плиток та улаштування фризу складного рисунку.