Інструкція для посади "Лицювальник-плиточник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лицювальник-плиточник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лицювальника-плиточника 5-го розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, розплановування, мозаїчного та художнього облицювання плитками, плитами, фігурними елементами;
      - вимоги до якості виконання облицювальних робіт;
      - сучасні прогресивні технології виконання облицювальних робіт;
      - будову та правила експлуатації, налагодження машин, механізмів, механічного, електричного та пневматичного інструменту, які використовуються під час виконання робіт;
      - правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Лицювальник-плиточник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лицювальник-плиточник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лицювальник-плиточник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лицювальник-плиточник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи з облицювання керамічними, скляними та іншими плитками під час будівництва об'єктів соціального, культурного, житлового, промислового та іншого призначення, ремонту будівель, споруд, пам'яток архітектури, історії та культури.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лицювальник-плиточник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лицювальник-плиточник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лицювальник-плиточник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лицювальник-плиточник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лицювальник-плиточник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лицювальник-плиточник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лицювальник-плиточник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лицювальник-плиточник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Провішування, улаштування маяків та розплановування прямолінійних та криволінійних поверхонь для облицювання.

5.2. Підбирання плиток за конфігурацією, кольором та відтінками.

5.3. Нарізання плиток та викладання малюнку.

5.4. Настилання підлог із плиток різних видів із розплановуванням поверхні для укладання за заданим рисунком.

5.5. Декоративне та художнє облицювання плитками пілястр, ніш, колон, стель, сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації.

5.6. Установлення фасонних плиток та улаштування фризу складного рисунку.