Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтеромлінійником з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи збирання опор конструкцій відкритих підстанцій масою до 5 т; способи встановлювання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 1,5 т; порядок компонування та складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски для ліній електропередач, розрахованих на напругу до 220 кВ; способи з'єднування і приєднування проводів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи підіймання та кріплення проводів і тросів на опорах; способи виготовляння, встановлювання та призначення шин, спусків перемичок і петель зі сталевих канатів і проводів усіх марок; способи встановлювання обмежувачів вантажів і фідерних кронштейнів на опорах; способи встановлювання розрядників; види та способи встановлювання захисту для переходів; правила користування механізованим такелажним обладнанням та інструментом.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи середньої складності зі спорудження повітряних ліній електропередачі, контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв.

Приклади робіт
Збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 5 т. Установлювання та демонтаж опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 1,5 т. Розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 500 кВ. Розкочування та підіймання проводів на опори повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 150 кВ. Виготовляння спусків, перемичок, петель і напівпетель з проводів і тросів. Установлювання розрядників. Заготовляння й встановлювання захисту для переходів. Складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 220 кВ. З'єднування проводів і тросів перерізом до 70 мм2. Розмічання й встановлювання ланцюжкових і еластичних струн на несучому тросі з землі. Установлювання арматури на консолях і гнучких поперечках. Встановлювання обмежувачів вантажів компенсованого анкерування, фіксаторних і фідерних кронштейнів на опорах. Монтаж середнього анкерування на землі. Підвішування несучого тросу із землі на опори. Врізка ізоляторів у проводи та троси на землі. Монтаж міжрейкових сполучень. Монтаж проводів на повітряних лініях електропередачі, розрахованих на напругу до 1 кВ. Виготовляння та приєднування тросових відтяжок до опор. Комплектування жорстких поперечок. Фарбування встановлених опор і конструкцій відкритих підстанцій. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній електропередачі та контактних мереж, розрахованих на напругу від 1 до 150 кВ. Випрямляння опор ліній електропередачі до 20 кВ. Влаштовування залізобетонних кабельних каналів і аварійного маслотоку відкритих підстанцій. Монтаж вводів повітряних ліній до будівель.