Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва термічної фосфорної кислоти 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва термічної фосфорної кислоти 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва фосфорної кислоти термічним методом; фізико-хімічні властивості сировини та готового продукту; принцип та схему роботи устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання фосфорного ангідриду або виконує комплекс робіт з виробництва фосфорної кислоти термічним методом. Плавить фосфор під водою, подає розплавлений фосфор у форсунку тиском на шар води над розплавленим фосфором, розпилює розплавлений фосфор стиснутим повітрям, спалює пари фосфору, кристалізує фосфорний ангідрид, гідратує, конденсує та осаджує пари фосфорної кислоти, відбирає та фільтрує кислоту. Очищає відхідні гази. Обслуговує форсункові та обертові печі, гідратаційні та промивні башти, електрофільтри, насоси, вентилятори, збірники та інше устаткування. Виконує простий ремонт устаткування.