Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва термічної фосфорної кислоти 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва термічної фосфорної кислоти 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва термічної фосфорної кислоти; фізико-хімічні основи та суть технологічних процесів плавлення фосфору, кристалізації фосфорного ангідриду, гідратації фосфорного ангідриду; технологічний режим та правила регулювання процесу; фізико-хімічні властивості фосфору, фосфорного ангідриду, фосфорної кислоти; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; послідовність вмикання апаратів та механізмів; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Координує роботи з ведення процесів плавлення фосфору, кристалізації фосфорного ангідриду, гідратації фосфорного ангідриду. Контролює подавання фосфору, горіння, гідратацію фосфорного ангідриду та уловлювання парів фосфорної кислоти за результатами хімічних аналізів, показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуальними спостереженнями. Забезпечує згідно з технологічним режимом задану температуру газу, що надходить в башти зрошування або камери спалювання, температуру створення кислоти, тиск води і повітря, надлишок повітря під час спалювання фосфору, кількість і температуру зрошуючих рідин. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Відбирає проби. Стежить за устаткуванням дільниці, яка обслуговується. Керує робітниками, що зайняті у виробництві термічної фосфорної кислоти та фосфорного ангідриду.