Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва термічної фосфорної кислоти 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи виробництва фосфорної кислоти термічним методом; фізико-хімічні властивості сировини та готового продукту; правила зливання та транспортування токсичних та самозаймистих продуктів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі стадії технологічного процесу одержання фосфорного ангідриду або виконує роботи з виробництва фосфорної кислоти термічним методом під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Бере участь у плавленні фосфору, спалюванні парів. Вивантажує фосфорний ангідрид у барабани, запаює їх і транспортує. Відбирає фосфорну кислоту, очищає відхідні гази.