Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Консультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи з оргтехнікою, на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукову експертизу, консультації та своєчасне забезпечення керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку необхідною та повною інформацією щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних і політичних діячів, громадських об'єднань тощо з метою оперативного та якісного прийняття рішення. Розробляє та обґрунтовує пропозиції за різними варіантами проектів відповідних рішень, організовує їх експертизу. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери управління. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань у закріпленому за ним напряму роботи. Здійснює перспективне та поточне планування роботи структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, підготовку відповідних документів. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери управління, готує керівництву відповідні пропозиції. Надає практичну допомогу особовому складу структурного підрозділу Адміністрації у вирішенні покладених на нього завдань. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, які належать до компетенції Адміністрації Держспецзв'язку. Організує взаємодію з іншими органами Держспецзв'язку та їх структурними підрозділами з питань службової діяльності. Надає консультативну допомогу з питань службової діяльності в межах його компетенції. Керує, за необхідності, групою фахівців структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку під час роботи за одним з напрямів його діяльності. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень, методик, інструкцій з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держспецзв'язку. Забезпечує виконання заходів, пов’язаних з проведенням професійної підготовки в системі післядипломного професійного навчання особового складу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку. Сприяє керівництву структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку у підтриманні порядку та дисципліни.

Спеціалізація
Має право: отримувати у встановленому порядку від органів Держспецзв'язку та їх структурних підрозділів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію та матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків; відвідувати в установленому порядку для виконання покладених завдань органи державної влади та місцевого самоврядування, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації; вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції.