Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи налагоджувальником приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні поняття та термінологію, що стосуються роботи з безконтактними та лічильно-обчислювальними пристроями; призначення, будову та принцип дії апаратури автоматичного контролю, регулювання й керування III категорії складності; способи монтажу та налагодження приладів III категорії складності; інструкції Держстандарту України щодо перевірки робочих приладів III категорії складності; основні поняття про системи автоматичного регулювання та методи налагоджування найпростіших із них.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує передмонтажне перевірення, автономне та комплексне налагоджування апаратури автоматичного контролю, регулювання й керування III категорії складності.

Спеціалізація
Більш складн роботи з налагоджування приладів, апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання й керування виконуються працівниками, які мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).

Приклади робіт
Передмонтажне перевіряння та регулювання окремих елементів газоаналізаторів, рН-метрів, густиномірів, віскозиметрів, хроматографів. Автономне та комплексне налагоджування систем керування та захисту на базі безконтактних пристроїв, обчислювальної техніки, автоматизованих систем регулювання з "П" та "І" законом регулювання.