Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійне технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи налагоджувальником приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні поняття та термінологію, що пов'язані з автоматизацією виробничих процесів; призначення, будову та принцип дії апаратури автоматичного контролю, регулювання й керування II категорії складності; способи монтажу та налагоджування приладів II категорії складності; інструкції Держстандарту України щодо перевірки робочих приладів II категорії складності; принцип роботи електричних і пневматичних схем автоматичного керування та гідравлічних схем.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує передмонтажне перевірення, автономне та комплексне налагоджування апаратури автоматичного контролю, регулювання й керування II категорії складності.

Приклади робіт
Передмонтажне перевіряння та регулювання окремих елементів функціональних і регулювальних пристроїв уніфікованих комплексів та інших гідравлічних систем регулювання, сигналізаторів складу та концентрації газів, локальних функціональних та регулювальних пристроїв; автономне та комплексне налагоджування електричних, пневматичних, гідравлічних систем керування та захисту, систем контролю параметрів, локальних приладів.