Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Виробник кісткового вугілля 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника кісткового вугілля 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову обслуговуваного устаткування; технологію регенерації кісткового вугілля; вимоги до якості регенерованого вугілля; розмір гранул кісткового вугілля.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес випалювання, хімічної і термічної регенерації кісткового вугілля. Пропарює, просушує і прожарює кісткову крупку у ретортах кісткожарової печі. Контролює і регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально режим прожарювання, дозування хімікатів, завантаження кісткового вугілля, норми виходу. Попереджує і усуває причин відхилень від норми технологічного режиму регенерації вугілля на всіх стадіях обробки за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування.