Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Просіювач сипучих матеріалів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: номери сит; асортимент матеріалів, які просіває; способи заміни порваних сит новими.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Просіває сипкі матеріали крізь сито вручну. Заповнює сито. Перевіряє справність сит. Стежить за чистотою сипких матеріалів. Заміняє порвані сита новими.