Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ціанування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес ціанування; будову, принцип роботи та правила регулювання устаткування, контрольновимірювальних приладів; правила регулювання технологічного процесу; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції та вимоги до них; правила відбору проб; схему комунікацій; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ціанування органічних сполук при отриманні ціанистого бензолу, прогестерону, ціанооцтового ефіру, роданистого амонію та інших. Провадить відгонку розчинників, знешкоджує тару та провадить інші супровідні процеси та операції (екстрагування, відстоювання, фільтрації тощо) згідно з технологічною інструкцією. Розраховує, дозує та завантажує сировину та напівфабрикати. Готує, налагоджує та обслуговує устаткування, яке використовується: реактори, випарні та перегінні апарати, центрифуги, поглинальні установки, різну фільтрувальну та допоміжну апаратуру (мірники, збірники тощо). Перевіряє герметичність обладнання трубопроводу. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби. Веде облік витрат сировини та напівфабрикатів. Готує (з попередньою дегазацією) устаткування до ремонту, приймає з ремонту.