Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ціанування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ціанування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес ціанування; правила регулювання технологічного процесу; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готового продукту; правила роботи з отруйними, вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами; методику проведення аналізів; методику розрахунку потрібної сировини; правила налагодження устаткування; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ціанування - заміщення галоїдної, сульфо-діазо-нітро або інших груп в органічних сполуках на ціаногрупу дією мідноціанистого комплексу, ціанистим натрієм або калієм та дією інших ціанистих сполук. Готує сировину, первинні розчини та інші реагенти. Розраховує необхідну кількість сировини залежно від концентрації діазорозчину або іншої органічної сполуки. Дозує реагенти у суворій послідовності з установленим технологічним режимом. Завантажує компоненти у реакційні апарати. Розмішує, підігріває або охолоджує реакційну масу. Перевіряє, налагоджує та обслуговує очисні системи та устаткування: реактори, випарні та перегінні апарати, центрифуги, фільтри, ділильні лійки, мірники, збірники, арматуру, комунікації та контрольно-вимірювальні прилади (термометри, манометри, вакуумметри, електронні мости), а також спеціальні пристрої, які потрібні для дотримання особливих умов проведення процесу ціанування, що пов'язаний з виділенням синильної кислоти. Провадить контрольні аналізи.