Інструкція для посади "Апаратник ціанування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник ціанування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес ціанування;
      - будову, принцип роботи та правила регулювання устаткування, контрольновимірювальних приладів;
      - правила регулювання технологічного процесу;
      - фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції та вимоги до них;
      - правила відбору проб;
      - схему комунікацій;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник ціанування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник ціанування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник ціанування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник ціанування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес ціанування органічних сполук при отриманні ціанистого бензолу, прогестерону, ціанооцтового ефіру, роданистого амонію та інших.

2.2. Провадить відгонку розчинників, знешкоджує тару та провадить інші супровідні процеси та операції (екстрагування, відстоювання, фільтрації тощо) згідно з технологічною інструкцією.

2.3. Розраховує, дозує та завантажує сировину та напівфабрикати.

2.4. Готує, налагоджує та обслуговує устаткування, яке використовується: реактори, випарні та перегінні апарати, центрифуги, поглинальні установки, різну фільтрувальну та допоміжну апаратуру (мірники, збірники тощо).

2.5. Перевіряє герметичність обладнання трубопроводу.

2.6. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.7. Відбирає проби.

2.8. Веде облік витрат сировини та напівфабрикатів.

2.9. Готує (з попередньою дегазацією) устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник ціанування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник ціанування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник ціанування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник ціанування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник ціанування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник ціанування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник ціанування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник ціанування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник ціанування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник ціанування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник ціанування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник ціанування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник ціанування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник ціанування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник ціанування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник ціанування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.