Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту та автоматики 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні вимоги до релейного захисту; прийоми робіт з розбирання, ремонту, складання і регулювання механічної і електричної частини реле середньої складності; конструкції і захисні характеристики автоматичних вимикачів; принцип дії реле, класифікацію реле; джерела і схеми живлення постійного і змінного оперативного струму; схеми дистанційного керування вимикачами; апаратуру для перевірки захисту, для регулювання струму та напруги; основні вимоги до перевірок релейного захисту й автоматики; способи перевірки опору ізоляції і випробовування її підвищеною напругою; режим роботи акумуляторних батарей; будову універсальних і спеціальних пристроїв, монтерського інструменту і засобів вимірювань; основи електротехніки і телеавтоматики.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розбирання, ревізію, ремонт апаратури нескладних захистів і налагодження простих захистів. Визначає елементарні несправності апаратури й усуває їх. Проводить монтаж всіх типів запобіжників в приводах і на панелях. Здійснює розбирання, ревізію і ремонт автоматичних вимикачів, простих реле, обробку за кресленням ізоляційних матеріалів; виконує нескладні роботи за кресленнями, схемами, ескізами; складає ескізи, схеми і креслення на прості деталі. Працює зі всією перевірною та вимірювальною апаратурою. Перевіряє правильність здійснення вторинної комутації і проводить випробовування кіл вторинної комутації підвищеною напругою.

Приклади робіт
Вимикачі автоматичні низької напруги - розбирання, усунення дефектів і регулювання. Деталі реле, засобів вимірювань, автоматів - запресовування втулок. Кола постійного струму - відшукування замикання на землю. Котушки індукційні - перемотування. Котушки вимкнення і ввімкнення - регулювання напруги спрацьовування. Котушки реле часу - заміна. Коробки клемні - ревізія. Мікросхеми - паяння. Прилади напівпровідникові - ревізія і монтаж. Реле струму індукційні, реле струму і напруги електромеханічні - ревізія і усунення дефектів у схемі внутрішніх з'єднань. Реле газові й перепускні клапани - перевірка балончиків ртутних і герконових контактів. Реостати секційні з послідовним і паралельним ввімкненням секцій - ремонт. Трансформатори напруги - перевірка схеми ввімкнення. Трансформатори струму, вбудовані у вводи вимикачів і трансформаторів - визначення відгалужень.