Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування проводового мовлення 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи теорії зв'язку; функціональні і монтажні схеми обслуговуваного устаткування та апаратури; будову устаткування та апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів; призначення вимірювальних приладів, які використовує; загальні положення з вимірювання якісних показників; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування устаткування, апаратури, антенних і вихідних пристроїв радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 1,25 кВт та станцій і підстанцій із дистанційним керуванням. Бере участь у планових вимірюваннях показників якості роботи станцій і підстанцій, які керуються дистанційно, та в їх ремонті. Чергує на центральній станції проводового мовлення (ЦСПМ). Обслуговує резервні енергобази.

Приклади робіт
Виконання планових вимірювань якісних показників роботи устаткування; ремонт станцій і підстанцій проводового мовлення, керованих дистанційно.