Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи знань з електротехніки та радіотехніки; загальні принципи проводового мовлення; будову радіотрансляційних мереж; устаткування станцій радіотрансляційних вузлів; основи знань про роботу радіоприймальних приладів і підсилювачів низької частоти; режим роботи й порядок обслуговування устаткування; призначення вимірювальних приладів, якими користується; правила технічної експлуатації радіотрансляційних вузлів; Правила технічної експлуатації мереж проводового мовлення, Правила техніки безпеки при роботах на станціях проводового мовлення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Перевіряє роботу устаткування радіотрансляційних вузлів з одиничною потужністю підсилювачів до 0,1 кВт включно (за винятком станцій і підстанцій дистанційного керування). Включає, виключає, здійснює комутацію і контролює режим роботи цього устаткування. Виявляє та усуває нескладні пошкодження (приклади яких наводяться в документації на обслуговувану апаратуру). Виконує вимірювання параметрів вихідних ліній. Веде експлуатаційну документацію.