Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; схеми загальностанційної сигналізації; схеми обхідних напрямків зв'язку; методи настроювання, тренування і вимірювання параметрів устаткування, що знаходиться в експлуатації, основи теорії зв'язку, основи обчислювальної техніки та інформатики; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує поточне обслуговування магістральних (включаючи міжнародні) телеграфних каналів, орендованих каналів, напрямків зв'язку, включених у центр комутації повідомлень (ЦКП), групової каналоутворюючої апаратури, кінцевої апаратури, яка встановлена у абонентів, координатного устаткування комутації каналів, апаратури передачі даних, факсимільного устаткування. Обслуговує телеграфні апарати різних типів, в тому числі електронні, факсимільні апарати, викличні прилади різних типів та марок, апаратуру ТТ. Обслуговує контрольно-випробувальні і вимірювальні прилади, розшифровує кодовані значення показників працездатності устаткування. Виявляє та усуває складні пошкодження в устаткуванні та апаратурі, що обслуговується (пошкодження магістрального складеного каналу, в багатократних полях стативів групового та лінійного пошуку, в лінійних трактах комутаційного устаткування, в апаратурі передачі даних, в блоках, платах, кінцевому устаткуванні тощо). Перевіряє параметри каналів з використанням випробувальних столів. Організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкодження. Усуває пошкодження в контрольно-вимірювальній і перевірній апаратурі. Перевіряє устаткування, апаратуру на відповідність установленим нормам після усунення пошкодження. Бере участь у ремонті електронного устаткування та апаратури. Виконує середній ремонт електромеханічних телеграфних апаратів і їх електродвигунів та електромеханічної частини електронних апаратів. Бере участь у настроюванні і тренуванні нового устаткування, у відкритті нових систем ТТ на станції, у кінцевих пунктах, на АТС (виконує монтаж, перевірку і налагодження режимів живлення, телеграфних ланцюгів, групового і генераторного устаткування, каналів ТЧ, вимірювальних фізичних ланцюгів, складає паспорти на системи ТТ і канали ТЧ, карти комутації, кабель-плани, заповнює формуляри на нове устаткування і інш.). Встановлює та обладнує абонентські пункти. Здійснює вхідний контроль нової апаратури, приладів та устаткування, яке повертається після ремонту. Настроює генератори, фільтри, приймачі, передавачі, підготовляє матеріали для рекламації. Виконує складні монтажні роботи, кросирувальні роботи на ПСП (проміжна стойка переключення) будь-якої складності. Визначає потреби на матеріали, запасні частини та інструменти. Комплектує ремонтні комплекти на обслуговуване устаткування. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі (ремонтно-технічне обслуговування, відновлення дії систем, каналів, апаратури і інш.).

Приклади робіт
Настройка генераторів, фільтрів, приймачів, передавачів; ремонт електромеханічних телеграфних апаратів.