Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи теорії зв'язку; принцип дії електронної апаратури та устаткування; монтажні схеми обслуговуваного устаткування; основи обчислювальної техніки та інформатики; способи захисту мікросхем від впливу статичної напруги; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує та виконує позапланові ремонти електронного устаткування на базі обчислювальної техніки. Ремонтує складне електронне устаткування з використанням діагностичного устаткування. Ремонтує ТЕЗ (типові елементи заміни) в блоках електронних телеграфних апаратів, терміналів, вимірювальної апаратури, телеграфних станцій, усіх типів каналоутворюючого устаткування. Здійснює технічний огляд окремих вузлів і пристроїв, контроль і діагностику параметрів та надійності електронних елементів устаткування. Здійснює тестові перевірки з метою своєчасного виявлення пошкоджень. Розбирає, ремонтує, налагоджує периферійні пристрої (дисководи, принтери, друкувальні голівки тощо). Усуває складні пошкодження в координатному устаткуванні. Налагоджує, тренує та встановлює нове електронне технологічне устаткування та контрольно-випробувальну апаратуру. Виконує особливо складні монтажні роботи під час установлення нового устаткування і реконструкції діючого. Настроює особливо складне устаткування та апаратуру на базі засобів електронно-обчислювальної техніки: багатоканальну електронну каналоутворюючу апаратуру, апаратуру контролю телеграфних каналів, кінцеве електронне устаткування телеграфного, факсимільного зв'язку та передачі даних і вимірювальну апаратуру. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі.

Приклади робіт
Усунення складних пошкоджень в координатному устаткуванні; ремонт складного електронного устаткування.