Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип організації дистанційного живлення і сигналізації; способи випробування та електричного регулювання обслуговуваної телеграфної апаратури, устаткування; електричні й монтажні схеми телеграфної апаратури, устаткування; принципи складання монтажних схем; призначення і принцип дії контрольно-випробувальної апаратури; норми простою; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює поточне обслуговування телеграфних комутаційних станцій та підстанцій різних типів, апаратури ущільнення та кінцевої телеграфної апаратури. Виконує профілактичні роботи на обслуговуваному устаткуванні за затвердженим графіком згідно з регламентом, технічними картами та інструкціями. Виконує технічне обслуговування регістрового устаткування. Приймає заявки на усунення пошкоджень телефоном. Виявляє і локалізує місця (дільниці) пошкодження на устаткуванні. Аналізує сигнали про припинення зв'язку, здійснює випробування абонентських з'єднувальних ліній, перевіряє абонентські комплекти, перехідні пристрої, абонентські установки на процент викривлення, перевіряє наявність тривалості сигналів взаємодії і інш. Усуває пошкодження середньої складності на апаратурі та устаткуванні електромеханічного типу (пошкодження на викличних приладах, телеграфних апаратах, у блоках живлення систем ТТ під час перемикання на резервне джерело, в моторних ланцюгах електронних апаратів і викличних пристроях, в телеграфних ланцюгах і ланцюгах живлення, в імпульсних пристроях і абонентських лічильниках, службових телеграфних зв'язках і інш.). Здійснює блокування зіпсованих приладів, організовує заміну резервною апаратурою, блоками, організовує обхідні напрями зв'язку. Приводить електричні і механічні параметри апаратури й пристроїв у відповідність до встановлених норм. Контролює відновлення дії зв'язку, працездатність обслуговуваного устаткування після усунення пошкоджень. Виконує повне механічне та електричне регулювання і настройку електромеханічних телеграфних апаратів, електромеханічних вузлів електронних апаратів, викличних приладів, комутаційного устаткування; номеронабирачів і інш. Чистить ламелі багаторазового поля. Перевіряє роботу устаткування після ремонту. Виконує електричні виміри резервної апаратури ущільнення, факсимільної апаратури тощо на відповідність технічним вимогам. Перевіряє прилади на стендах. Керує процесом відновлення працездатності кінцевого телеграфного устаткування систем ТТ. Настроює службовий телеграфний зв'язок. Бере участь у відкритті нових або резервних напрямків телеграфного зв'язку. Виконує перестановку устаткування в кінцевих пунктах та у абонентів. Бере участь у закритті діючих напрямків телеграфного зв'язку. Бере участь у проведенні середнього ремонту електромеханічних телеграфних апаратів Т-53, Т-100, Т-63, РТА-80, F-2000, "Астра" та інших, їх електродвигунів та електромеханічної частини електронних апаратів. Виконує функції диспетчера в ремонтному центрі. Здійснює капітальний ремонт електродвигунів телеграфних апаратів однієї системи. Виконує монтажні роботи підвищеної складності, які не потребують зміни діючих систем. Виконує токарні і слюсарні роботи під час ремонту телеграфних апаратів, концентраторів, комутаторів; запасні частини до кінцевого телеграфного устаткування, намотує трансформатори, дроселі, котушки індуктивності тощо. Виготовляє стенди.

Приклади робіт
Технічне обслуговування регістрового устаткування; виконання монтажних робіт підвищеної складності.