Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні, функціональні і монтажні схеми обслуговуваного телеграфного устаткування та апаратури; принципи комутації; схеми проходження всіх видів з'єднань; схеми електроживлення і сигналізації; порядок проведення вимірювань і випробувань телеграфних каналів; методи й способи регулювання; призначення і правила користування найбільш поширеними контрольно-вимірювальними приладами; інструкції про порядок усунення пошкоджень і обліку заявок; електричні норми на параметри каналів; установлені норми на роботи з обслуговування і ремонту устаткування; способи монтажу, паяння і вимоги до їх виконання; Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює поточне обслуговування устаткування комутаційних станцій, апаратури ущільнення та кінцевої телеграфної апаратури. Контролює стан обслуговуваного устаткування та апаратури. Контролює дію напрямків телеграфного зв'язку за допомогою простих контрольно-вимірювальних приладів та інструментів і візуально. Виконує профілактичні роботи й перевірки електромеханічного устаткування, приладів і апаратури за затвердженим графіком. Перевіряє земні блоки, передавачі, блоки живлення, систему блокування, систему ТТ "на себе", комутовані телеграфні канали, лінії міської телефонної мережі на відповідність встановленим нормам. Перевіряє кінцеве телеграфне устаткування за заявками технічного персоналу, перевіряє наявність автовідповідача на телеграфних апаратах, на робочих місцях прийому телеграм і інш. Приймає заявки про пошкодження та на незадовільну роботу телеграфного устаткування і апаратури з робочих місць телеграфістів кінцевих пунктів та абонентів станції. Визначає місця (дільниці) і характер пошкодження шляхом огляду апаратури та устаткування і за допомогою аналізу тексту телеграм, шляхом перевірки відповідності автовідповідача до формату, перевіркою кінцевого устаткування "на себе", випробуванням з'єднувальних ліній з міською телефонною мережею, міжміською телефонною мережею, підрозділом телеграфних каналів. Виконує необхідні перевірки і вимірювання параметрів за допомогою простих контрольно-вимірювальних приладів. Відновлює дію напрямків телеграфного зв'язку, усуває пошкодження в устаткуванні та апаратурі шляхом блокування несправного устаткування та заміною несправних блоків резервними. У разі нескладних пошкоджень організовує обхідні напрямки телеграфного зв'язку, оформляє передачу пошкодженого устаткування. Після усунення пошкоджень контролює роботу устаткування на відповідність встановленим нормам. Вимірює електричні параметри апаратури та устаткування після ремонту і передає його до експлуатації. Ремонтує телеграфні апарати та приставки автоматики до електронних апаратів. Збирає та регулює вузли стартстопних апаратів. Виконує прості кросирувальні й монтажні роботи. Фарбує стрічки телеграфних апаратів різних систем.

Приклади робіт
Виконання профілактичних перевірок електромеханічного устаткування та усунення нескладних пошкоджень на ньому; вимірювання електричних параметрів апаратури після ремонту; перевірка блоків живлення.