Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, структурні схеми обслуговуваного телеграфного устаткування; призначення та правила користування найпростішими вимірювальними приладами (вольтметром, амперметром, омметром тощо); правила та інструкції з технічної експлуатації обслуговуваного устаткування та апаратури; принципи телеграфування; загальне уявлення про джерела живлення; основи електротехніки; порядок ведення технічної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у поточному обслуговуванні телеграфних каналів, пристроїв, апаратури, устаткування (перевіряє телеграфні канали "на себе", "в лінію"; перевіряє якість перфорації і протяжки перфострічки через пристрій вводу інформації, якість шрифту, кроків і поля перфострічки, швидкість телеграфування телеграфних апаратів). Перевіряє і ремонтує шнури. Замінює несправні канали резервними, організовує обхідні канали. Здійснює випробування на "коротке замикання" та обрив кабельних пар. Вимірює рівні на прийомі та на передачі в каналах систем тонального телеграфування (ТТ). Знімає показання лічильників (приладів контролю режиму температури та вологи, витрат струму і інш.). Виконує нескладні профілактичні роботи та усуває виявлені дефекти в електромеханічних телеграфних апаратах і комутаторному устаткуванні. Виконує профілактичні перевірки перехідних пристроїв. Перевіряє та замінює запобіжники, шнури, сигнальні лампи, перевіряє якість паяння. Чистить, миє, здійснює механічне регулювання деталей телеграфних апаратів, автоконсолей із заміною деталей. Ремонтує штепселі, кнопки, клавіші, ключі, мікротелефонні гарнітури та ін. Бере участь у ремонті електричної частини телеграфних апаратів, концентраторів, комутаторів. Виконує нескладні монтажні роботи на вимкненому телеграфному устаткуванні. Виконує нескладні слюсарні роботи. Здійснює реставрацію і виготовлення окремих деталей. Фарбує стрічку телеграфних апаратів. Веде технічну документацію на виконану роботу, веде картотеку на пошкодження устаткування, заносить повідомлення про пошкодження в паспорти на устаткування. Оформляє графіки профілактичних робіт, технологічні карти, технічну документацію.