Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні, функціональні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування; будову комутаційних систем і керуючих пристроїв телефонного і радіотелефонного зв'язку; електричні норми і параметри ланцюгів, абонентських і з'єднувальних ліній, каналів систем передачі; призначення і принцип дії вимірювальних приладів; принцип складання монтажних схем; методи перевірок електричних характеристик і параметрів устаткування і ліній; інструкції про порядок обліку заяв.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: виконує нескладні перевірки обслуговуваного устаткування; перевіряє роботу телефонів з випробувально-вимірювального столу; здійснює експдуатаційно-технічне обслуговування устаткування лінійного комплексу АМТС, комплектів напівавтоматичного зв'язку й системи "Іскра", устаткування малоканальних систем передачі; складає дані для виконання кросирувальних робіт по задіянню нових і переключенню діючих напрямків зв'язку; виконує випробування повітряних ланцюгів і ланцюгів симетричного кабелю; вимірює електричні параметри з'єднувальних і абонентських ліній; перевіряє якість міжміського телефонного зв'язку та якість установлення міжміських з'єднань з таксофонами; усуває пошкодження, виявлені під час профілактичної перевірки разом з техніком міської телефонної станції (відсутність дії зв'язку на з'єднувальній лінії); усуває деякі види пошкоджень в комутаторах переговорних пунктів (типу АПП-80, КПП-10); виявляє ділянки пошкоджень і усуває виявлені пошкодження; визначає характер та усуває пошкодження в каналах, підключених до комутаційного устаткування; здійснює поточний ремонт устаткування систем передачі, релейних стативів, узгоджуючих комплектів; виявляє та усуває пошкодження на устаткуванні двочастотної напівавтоматики; організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкодження малоканальних систем передачі; виконує монтажні роботи середньої складності на станційному устаткуванні малоканальних систем передачі; виконує кросирувальні роботи (прокладає, продзвонює, виготовляє шаблони для розшивки кабелів) на складному устаткуванні; веде експлуатаційно-технічну документацію на виконувану роботу; приймає заявки у бюро ремонту на незадовільну дію таксофонів і комутаторів переговорного пункту та перевіряє їх роботу з пульту. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виконує профілактичні перевірки на груповому устаткуванні АТС, підстанцій і вузлів різного призначення; виявляє пошкодження на з'єднувальних і прямих лініях за станційно-абонентськими заявками; усуває пошкодження, виявлені під час проведення профілактичних перевірок, за сигналізацією під час роботи устаткування, за заявками абонентів та обслуговуючого персоналу АТС; перевіряє якість роботи внутрішньостанційних і міжстанційних напрямків зв'язку, напрямків зв'язку до спецслужб; перевіряє устаткування на відповідність до технічних умов, електричних параметрів та норм; виконує поточний ремонт групового устаткування з комплектом реле та проміжного устаткування; вимірює параметри з'єднувальних ліній; виконує монтажні роботи в кросі з'єднувальних ліній, нескладні роботи в монтажі приладів шнурової пари, в проміжних щитах і щитах перемикачів; обслуговує абонентські станції "Алтай"; здійснює монтаж абонентських станцій. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: здійснює профілактичні огляди та електричні перевірки устаткування АТС, апаратури ущільнення, устаткування електроживлення та усуває виявлені пошкодження; перевіряє якість роботи кінцевих АТС та з'єднувальних ліній до них; перевіряє устаткування на відповідність технічним умовам, електричним параметрам та нормам; виконує нескладні монтажні роботи станційного устаткування і нескладні ремонтні роботи електроустаткування; усуває пошкодження в устаткуванні електроживлення та освітлювальному устаткуванні.

Приклади робіт
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: перевірка роботи телефону з випробувально-вимірювального столу; усунення пошкоджень в каналах, підключених до комутаційного устаткування; електричні перевірки устаткування АМТС. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виконання профілактичних перевірок на груповому устаткуванні АТС, підстанцій і вузлів різного призначення; усунення пошкоджень, виявлених під час проведення профілактичних перевірок; виконання монтажних робіт у кросі з'єднувальних ліній. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: проведення профілактичних оглядів устаткування сільських АТС; перевірка якості роботи кінцевих АТС і з'єднувальних ліній до них.