Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: функціональні та монтажні схеми комутаторного устаткування; основи знань про обслуговуване устаткування, про автоматичну комутацію та про системи передачі; принцип дії станційного устаткування АТС; функціональні схеми організації зв'язку; призначення і правила користування вимірювальними приладами; основні знання про джерела живлення; принципи телефонної передачі мови; правила та інструкції з технічного обслуговування устаткування; правила технічної експлуатації міжміських і внутрішньозонових мереж; порядок ведення експлуатаційно-технічної документації; основи електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні стативного устаткування, індивідуального устаткування автоматичного та напівавтоматичного зв'язку, устаткування систем передач, устаткування переговорних пунктів; обслуговує устаткування комутаторного залу, підсилювачі, гучномовці, номеронабирачі, устаткування АМТС (автоматичних міжміських телефонних станцій); вузлів різного призначення; виконує профілактичні перевірки та поточний ремонт індивідуального устаткування АМТС та усуває виявлені на ньому пошкодження; відновлює термокотушки; знімає показання лічильників, приладів температурно-вологісного режиму і витрат струму; ремонтує комутаторне устаткування (шнури, штепселі, гнізда, кнопки, мікротелефонні трубки та гарнітури, запобіжники, паяльники, чистить ключі, реле); перевіряє електромеханічні лічильники та усуває виявлені пошкодження; виконує нескладні перевірки працездатності устаткування комутації каналів; обслуговує нескладні заявки на припинення дії зв'язку; виконує профілактичні роботи та усуває виявлені дефекти в обслуговуваному устаткуванні; приймає заявки в бюро ремонту (ЦБР) на незадовільну роботу таксофонів, телефонів, комутаторів та іншого устаткування переговорних пунктів; виконує нескладні монтажні роботи, прокладає кабель та виконує кросирувальні роботи; паяє контакти; веде експлуатаційно-технічну документацію на виконану роботу; веде картотеку пошкоджень устаткування та заносить факти пошкоджень із зведень у паспорт на устаткування; оформляє графіки профілактичних робіт. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні устаткування АТС (автоматичних телефонних станцій), підстанцій, вузлів різного призначення і кросів (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виявляє та усуває причини перегорання запобіжників, готує до роботи перевірну апаратуру, виконує кросирувальні роботи за рапортами, встановлює термічні котушки абонентських ліній, виконує електричні вимірювання); виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування АТС, комплектів усіх видів устаткування на встановлення з'єднання до автовідповідача та на повне з'єднання до абонента, виявляє причини припинення дії зв'язку; виконує профілактичні перевірки комутаційного устаткування, устаткування кросів, працездатності сигналізації на стативах; перевіряє наявність відмов у з'єднанні на напрямках зв'язку; перевіряє і відновлює запобіжники, термообмежувачі, замінює індивідуальні запобіжники; вимірює електричні параметри абонентських ліній з випробувально-вимірювальнного столу; вимірює електричні параметри (залишкове загасання і інш.) на стативах комплектів РЗЛУ (реле з'єднувальних ліній ущільнених). Усуває механічні пошкодження в механізмах групових і лінійних шукачів, які рухаються, що були виявлені під час профілактичних перевірок, за сигналізацією під час роботи, за заявками абонентів і обслуговуючого персоналу інших АТС (вузлів), та механічні пошкодження в приладах шнурової пари; здійснює поточний ремонт і монтаж устаткування групового й лінійного пошуку; виконує нескладні роботи в монтажі устаткування (виправляє пайки на промщитах, на контактних пружинах шукачів); знімає показання лічильників обліку навантаження, приладів контролю температурно-вологісного режиму, витрат струму; ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру, мікротелефонні трубки, трубкотримачі, запобіжники, ремонтує і замінює шнури для перевірочної апаратури; веде експлуатаційно-технічну документацію на виконувану роботу; оформляє експлуатаційну документацію, поновлює таблиці кросировок; у разі обслуговування сільського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні і поточному ремонті устаткування телефонних станцій і апаратури ущільнення (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виконує кросирувальні роботи, виявляє та усуває причини перегорання індивідуальних запобіжників на стативах РЗЛ і інш.); перевіряє абонентські лінії, комплекти, напругу електроживлення; виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування; контролює якість дії зв'язку й чутності до абонентів; виконує нескладні монтажні роботи; ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру; перевіряє та встановлює запобіжники; веде експлуатаційно-технічну документацію.