Категорія - Робітники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні й монтажні схеми всіх видів обслуговуваного устаткування; призначення і принцип дії контрольно-випробувальної апаратури; схеми струморозподільної мережі на обслуговуваній дільниці; принцип організації дистанційного електроживлення і сигналізації; технічні характеристики, методи настроювання та вимірювання комутаційного устаткування і систем передачі; способи регулювання апаратури і устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні і профілактичних перевірках систем передач та усуненні в них пошкоджень; обслуговує апаратуру групового тракту міжміського телефонного зв'язку, канали мовлення та устаткування апаратної мовлення; перевіряє електронні плати комутаторів переговорних пунктів на стендах; здійснює поточний ремонт і настроювання загальностанційного устаткування АМТС та устаткування малоканальных систем передачі; обслуговує комутатори переговорних пунктів на інтегральних мікросхемах; обслуговує і ремонтує устаткування станцій МТС-МРВ і нетипове стативне устаткування; вимірює канали тональної частоти магістральних і внутрішньозонових первинних мереж на відповідність до норм; усуває пошкодження на загальностанційному устаткуванні комутації; обслуговує складні заявки на припинення дії зв'язку; перевіряє і ремонтує найпростіші печатні плати; виконує експлуатаційно-технічне обслуговування, поточний ремонт та настроювання устаткування автоматичного і напівавтоматичного телефонного зв'язку; регулює прилади комутації і індивідуальні комплекти автоматичного і напівавтоматичного зв'язку; забезпечує організацію обхідних напрямків зв'язку в разі пошкодження багатоканальних систем; виконує експлуатаційко-технічне обслуговування групових і релейних індивідуальних комплектів станцій АМТС, регулює реле в устаткуванні переговорних пунктів. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявляє та усуває пошкодження в загальностанційному й проміжному устаткуванні АТС (вузлів), у рядовій, груповій і загальностанційній сигналізації, в сигнально-викличних пристроях, в обладнанні вузлів замовно-з'єднувальних ліній, в сигналізації кроссу; усуває механічні пошкодження на комутаційних елементах, виявлених під час профілактичних перевірок; виконує експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури автоматичного визначення номера (АВН); вимірює електричні параметри устаткування на відповідність технічним умовам; регулює усі види приладів і реле в устаткуванні; здійснює поточний ремонт усіх видів устаткування, у тому числі індивідуального й проміжного; виконує монтажні роботи на всіх видах устаткування; обслуговує абонентські станції "Алтай"; виявляє й усуває пошкодження в комутаційному, приймально-передавальному устаткуванні центральної станції; вимірює електричні параметри устаткування на відповідність до технічних умов; виконує поточний ремонт абонентських станцій. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявляє й усуває пошкодження в устаткуванні АТС усіх типів; виконує профілактичні перевірки систем із частотним ущільненням; ремонтує апаратуру сільського телефонного зв'язку; вимірює характеристики ліній змінним струмом; регулює всі види пристроїв і реле в устаткуванні; обслуговує і перевіряє устаткування АВН; виконує поточний ремонт усіх видів устаткування, у тому числі електроживлення; виконує монтажні роботи в усіх видах устаткування АТС, а також при розширенні АТС; усуває пошкодження у випрямлячах.

Приклади робіт
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: перевірка електронних плат комутаторів переговорних пунктів на стендах; поточний ремонт і настроювання загальностанційного устаткування АМТС. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявлення та усунення пошкоджень в загальностанційному устаткуванні АТС; вимірювання електричних параметрів устаткування на відповідність до існуючих норм. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявлення та усунення пошкоджень в устаткуванні АТС; вимірювання характеристик ліній змінним струмом.