Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Завідувач господарства підсобного сільського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня: для магістра, спеціаліста - не менше 3 років, для бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності господарства; структуру господарства, його устаткування; порядок укладання і оформлення договорів зі сторонніми організаціями з обслуговування; основи ринкової економіки, організації виробництва і праці; норми і розцінки на роботи, чинні положення про оплату праці; основи законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю працівників щодо ефективної експлуатації підвідомчих об'єктів господарства. Забезпечує утримання в чистоті території господарства, нормальну роботу побутових приміщень, своєчасний ремонт і прання спецодягу, догляд за зеленими насадженнями. Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою, озеленення і прибирання територій підприємства. Організовує роботу з благоустрою, озеленення і прибирання території, архітектурно-художнього оформлення фасадів будинків, виробничих об'єктів, прохідних і територій господарства. Вживає заходів щодо забезпечення господарства устаткуванням і механізмами, у тому числі вантажнорозвантажувальними машинами для своєчасного вивезення відходів виробництва і прибирання територій, а також господарським інвентарем і матеріалами. Забезпечує повне завантаження і правильну експлуатацію устаткування, продуктивну роботу всіх підлеглих працівників господарства, запобігає простоям у роботі й усуває їх причини. Визначає виробничі завдання бригадирам і окремим працівникам . Упроваджує заходи з механізації виконання робіт, передові способи та методи праці. Перевіряє якість прибирання адміністративно-господарських і побутових приміщень, справність інвентарю, водопостачання, опалювальних та освітлювальних систем. Аналізує результати господарської діяльності, контролює використання фонду оплати праці, інвентарю, електроенергії, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати. Оформляє списання устаткування, матеріалів і своєчасно подає до бухгалтерії господарства звітну документацію. Складає заявки на придбання для господарських потреб матеріалів, інвентарю та інших матеріально-технічних засобів. Організовує зберігання, експлуатацію устаткування та інвентарю. Забезпечує виконання необхідних заходів з охорони навколишнього природного середовища, ґрунту і водойм від забруднення стічними водами та відходами виробництва. Забезпечує виконання в колективах і підрозділах, якими керує, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.