Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Завідувач господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи з господарського обслуговування не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти та нормативні документи з питань господарського обслуговування в органі Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; засоби механізації праці обслуговуючого персоналу; інструкції та правила експлуатації технічних засобів; правила експлуатації приміщень; основи організації праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю особового складу щодо господарського обслуговування в органі Держспецзв’язку. Забезпечує дотримання чистоти у службових та підсобних приміщеннях та на прилеглій території, належне освітлення, справність санітарно-технічних засобів та електромережі тощо. Проводить інструктаж персоналу щодо правил експлуатації технічних засобів, що використовуються під час виконання господарських робіт. Забезпечує особовий склад спецодягом, робочим інвентарем, інструментами, канцелярським приладдям, засобами для миття та чищення, іншими матеріалами та предметами господарського вжитку. Здійснює розстановку особового складу та визначає обсяги робіт згідно з чинними нормами обслуговування, контролює якість їх виконання. Забезпечує збереження господарського інвентарю, ремонт, своєчасне списання та поповнення. Роз’яснює та контролює дотримання правил експлуатації технічних засобів. Оглядає стан приміщень та вживає заходів щодо проведення ремонтних робіт.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вимагати від підлеглих неухильного та своєчасного виконання своїх функціональних обов’язків; погоджувати з керівництвом органу Держспецзв’язку питання щодо проведення ремонтних робіт та господарського забезпечення; вносити пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи з господарського обслуговування, накладення стягнень та заохочення особового складу.