Інструкція для посади "Завідувач господарства підсобного сільського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач господарства підсобного сільського" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня: для магістра, спеціаліста - не менше 3 років, для бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності господарства;
      - структуру господарства, його устаткування;
      - порядок укладання і оформлення договорів зі сторонніми організаціями з обслуговування;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва і праці;
      - норми і розцінки на роботи, чинні положення про оплату праці;
      - основи законодавства про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач господарства підсобного сільського призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач господарства підсобного сільського підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач господарства підсобного сільського керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач господарства підсобного сільського під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю працівників щодо ефективної експлуатації підвідомчих об'єктів господарства.

2.2. Забезпечує утримання в чистоті території господарства, нормальну роботу побутових приміщень, своєчасний ремонт і прання спецодягу, догляд за зеленими насадженнями.

2.3. Розробляє та впроваджує заходи з благоустрою, озеленення і прибирання територій підприємства.

2.4. Організовує роботу з благоустрою, озеленення і прибирання території, архітектурно-художнього оформлення фасадів будинків, виробничих об'єктів, прохідних і територій господарства.

2.5. Вживає заходів щодо забезпечення господарства устаткуванням і механізмами, у тому числі вантажнорозвантажувальними машинами для своєчасного вивезення відходів виробництва і прибирання територій, а також господарським інвентарем і матеріалами.

2.6. Забезпечує повне завантаження і правильну експлуатацію устаткування, продуктивну роботу всіх підлеглих працівників господарства, запобігає простоям у роботі й усуває їх причини.

2.7. Визначає виробничі завдання бригадирам і окремим працівникам .

2.8. Упроваджує заходи з механізації виконання робіт, передові способи та методи праці.

2.9. Перевіряє якість прибирання адміністративно-господарських і побутових приміщень, справність інвентарю, водопостачання, опалювальних та освітлювальних систем.

2.10. Аналізує результати господарської діяльності, контролює використання фонду оплати праці, інвентарю, електроенергії, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати.

2.11. Оформляє списання устаткування, матеріалів і своєчасно подає до бухгалтерії господарства звітну документацію.

2.12. Складає заявки на придбання для господарських потреб матеріалів, інвентарю та інших матеріально-технічних засобів.

2.13. Організовує зберігання, експлуатацію устаткування та інвентарю.

2.14. Забезпечує виконання необхідних заходів з охорони навколишнього природного середовища, ґрунту і водойм від забруднення стічними водами та відходами виробництва.

2.15. Забезпечує виконання в колективах і підрозділах, якими керує, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач господарства підсобного сільського має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач господарства підсобного сільського має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач господарства підсобного сільського має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач господарства підсобного сільського має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач господарства підсобного сільського має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач господарства підсобного сільського має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач господарства підсобного сільського має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач господарства підсобного сільського має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач господарства підсобного сільського має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач господарства підсобного сільського несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач господарства підсобного сільського несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач господарства підсобного сільського несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач господарства підсобного сільського несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач господарства підсобного сільського несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач господарства підсобного сільського несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач господарства підсобного сільського несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.