Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематику, електричні схеми, конструкції та способи перевірки різного устаткування особливо складних та точних приладів та механізмів; правила складання, механічного оброблення особливо складної апаратури, приладів, механізмів та вузлів, які виготовляються на даному виробництві; способи кріплення та вивіряння особливо складних деталей; систему допусків, посадок, квалітетів та параметрів шорсткості; основи електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, виконує механічне регулювання особливо складної апаратури, приладів та вузлів з виготовленням, підганянням та доведенням деталей, які входять до неї; виконує механічне та слюсарне оброблення деталей з великою кількістю сполучених розмірів за 7-м квалітетом (2-м класом точності). Установлює послідовність та технологічний процес складання приладів за особливо складними кресленнями. Виконує термічне оброблення відповідальних деталей. Випробовує виготовлені прилади, виявляє механічні та електричні дефекти та усуває їх. Виготовляє складні пристрої, фасонні різальні інструменти та заточує їх. Вибирає види припою та паяє ними різні вузли. Виконує капітальний ремонт складних приладів.

Приклади робіт
Агрегати конденсаторів змінної ємності з комбінованою системою зчеплення (конічною, черв'ячною, кривим зубом) - виготовлення. Амперметри, вольтметри класу точності 0,1-0,2 - капітальний ремонт. Антени круглі та плоскі великогабаритні - складання вузлів та загальне складання. Апаратура реєструюча та букводрукувальна - складання та регулювання. Апаратура та прилади контрольно-вимірювальні особливо складні - механічне регулювання. Побудовники, лічильно-розв'язувальні механізми - складання та підганяння деталей, регулювання плавності ходу каретки, перевірка "мертвих" ходів та моментів. Генератори задавальні - складання. Головки магнітні - повне виготовлення та складання. Головки подільника - виготовлення та складання. Гоніометри - виправляння всіх дефектів, які виявлені при регулюванні, з розбиранням, заміною деталей та наступним складанням та регулюванням. Деталі антенних перемикачів з кулачковою системою - виготовлення, складання та регулювання. Механізми стрічкопротяжні для відеомагнітофонів - складання та регулювання з підганянням деталей. Механізми з різними зчепленнями - складання у малогабаритному тонкостінному корпусі. Механізми з синхронними та контрольно-слідкуючими пристроями - складання. Механізми ексцентрикові - складання. Підсилювачі потужності - складання. Прилади точні зі сполученням, електромагнітними, ексцентриковими та годинниковими механізмами - складання з підганянням, механічним та електричним регулюванням. Прилади центральні та периферійні, які мають фрикційні та електромагнітні механізми, циліндричні та диференційні зчеплення - складання та регулювання з підганянням та притиранням деталей зчеплення. Пристрої гіроскопічні - складання, статичне та динамічне балансування деталей, вузлів та приладів, механічне регулювання, випробування та здавання. Пристрої друкувальні (реперфоратори, трансформатори, клавіатура) - складання, обкатування з підганянням деталей. Пристрої касетні для відеомагнітофонів - складання та регулювання. Пристрої антенні з потенціометрами, датчиками, редукторами, двигунами - складання (в умовах малосерійного виробництва). Сельсини з трьома-чотирма черв'ячно-шестеренними переходами - складання та регулювання з точним вивірянням.