Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, способи та правила перевірки на точність різних типів апаратури та устаткування; способи установлення, кріплення та вивіряння особливо складних деталей та вузлів: принцип дії різних систем механізмів будь-якої складності; методи складання та механічного регулювання апаратури, приладів та механізмів будь-якої складності; принцип розрахунку різних зубчастих та інших зчеплень; принцип будови, призначення та способи застосування особливо складних та спеціальних контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, різних електровимірювальних приладів спеціального призначення; конструкції та способи застосування особливо складних пристроїв, нормальних та спеціальних робочих різальних інструментів; принцип розрахунків, які пов'язані з виконанням особливо складних та відповідальних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає, виконує механічне регулювання дослідних взірців особливо складної апаратури, приладів та механізмів з підганянням та доведенням деталей та виготовляє деталі будь-якої складності з великою кількістю сполучених розмірів із різним механічним та слюсарним обробленням за 5-6 квалітетами (1-м класом точності). Випробовує електричні та механічні частини виготовленої апаратури будь-якої складності. Виявляє конструктивні недоліки у деталях, вузлах та виготовлених приладах. Встановлює раціональну послідовність механічного оброблення з вибором базисних поверхонь, які гарантують одержання точності, що вимагається. Виготовляє універсальні пристрої та спеціальні різальні інструменти. Виконує капітальний ремонт особливо складних приладів.

Приклади робіт
Антени дециметрові - складання. Апаратура реєструюча, букводрукувальна особливо складна - регулювання механічної частини, вимірювання електричних та механічних параметрів. Апарати телеграфні 5-ти та 7-елементного коду - налагодження, регулювання дослідних взірців. Побудовники - складання з підганянням деталей у межах заданих допусків та постановкою переднього та заднього циліндрів, кареток та зубчастих рейок з регулюванням "мертвих" ходів та крутних моментів згідно з технічними умовами та таблицями перевірок, а також постановка шкал. Відеомагнітофони - складання та регулювання дослідних взірців. Камери передавальні телевізійні - складання дослідних взірців. Макети телевізійних приладів, які мають головний рух від системи кулачків, що знаходяться у взаємодії з зубчастими та черв'ячними зчепленнями та електромагнітними механізмами - повне виготовлення відповідальних деталей, складання та регулювання. Осцилографи високочастотні - капітальний ремонт, настроювання. Передавачі багатокаскадні та багатодіапазонні - складання дослідних взірців. Прилади будь-якої складності, які мають з'єднання електромагнітні, годинникові механізми та диференційні зчеплення - складання, механічне регулювання з підганянням відповідальних деталей, вивіряння ексцентриків та кривих за гоніометром. Прилади, які складаються з декількох механізмів, що знаходяться у стані взаємодії та пов'язаних між собою складною системою важелів, кулачкових, зубчастих та черв'ячних передач, електромагнітних механізмів і змонтованих на загальній основі - складання з підганянням деталей та регулювання. Системи гоніометрів із зубчастою, тросовою, черв'ячною та іншими передачами обертання з помилкою обертання гоніометрів по відношенню один до одного не більше 0,10 - складання з виготовленням експериментальних взірців деталей. Хвилемір гетеродинний, деталі до верньєрних пристроїв та конденсаторів змінної ємності - виготовлення, складання та регулювання з доведенням електричного люфта по частоті +- 0,01 від номіналу. Шукачі декадно-крокові - складання дослідних взірців з виготовленням складних деталей, які входять у них (точне підганяння та доведення різних відповідальних зчеплень з розрахунком їх, складання вузлів з підганянням у приладі та кінцеве механічне регулювання приладів).