Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник гідратації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи технології обробки олії водою та парою для одержання гідратованої олії, гідратаційного осаду; види і призначення контрольно-вимірювальних приладів, вимоги до їх якості; принцип дії й правила безпечного обслуговування устаткування; схему комунікацій відділення гідратації; методи та правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідратації олії і одержання гідратаційного осаду (сирих фосфатидів) з розподілом фаз на установках безперервної та періодичної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Стежить за роботою обслуговуваного устаткування (змішувач-дозатори, коагулятори, відстійники, сепаратори, вакуум-сушильні апарати для олії, вакуум-насоси тощо). Контролює параметри технологічного режиму, якість гідратованої олії та гідратаційного осаду. Відбирає проби. Веде облік.