Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник гідратації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника гідратації (виробництво олії та жирів) 3 розряду або апаратника одержання фосфатидів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види, сорти та фізико-хімічні властивості олії; технологію обробки олії водою та парою для одержання гідратованої олії та фосфатидів; будову, принцип дії та правила експлуатації устаткування, що використовується в роботі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес гідратації олії та одержання фосфатидного концентрату. Запускає і зупиняє основне й допоміжне устаткування та налагоджує технологічний режим гідратації. Стежить за роботою устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально. Контролює температуру й тиск олії, води, пари, витрати олії та води, рівень олії і води в збірниках та апаратах. Регулює ступінь розподілу фаз у апаратах. Контролює якість гідратованої олії, гідратаційного осаду за результатами лабораторних аналізів, показаннями контрольно-вимірювальних приладів та органолептично. Запобігає, виявляє та усуває відхилення від норм технологічного режиму. Керує апаратниками нижчої кваліфікації протягом усього циклу технологічного процесу гідратації олії й одержання фосфатидного концентрату. Веде технічну документацію.