Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста лінії підготовки тютюну до ферментації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію оброблення тютюну на потоково-механізованій лінії, нормативно-технологічну документацію; ботанічні й товарні сорти сировини, яка переробляється; призначення й будову механізму розщипу, змішувача та преса; правила очищення та змащування устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес на лінії доферментаційного оброблення тютюну під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Забезпечує роботу потоково-механізованої лінії. Обслуговує установки механізованого розщипу, змішувач і прес. Готує устаткування до роботи, розпаковує паки, подає тютюн на розщип. Візуально стежить за якістю тютюнової сировини, рівномірним подаванням тютюну в бункер, розщипом пучків, надходженням тютюну в установку для кондиціонування тютюну за вологістю, у змішувач, за правильним розподілом фарматури, що утворилась, по фракціях і роботою преса. Регулює швидкість подавання тютюну в повітровід. Дозує тютюн залежно від сорту, ваги і щільності пресування пачок. Вмикає і вимикає установку з розщипу тютюну залежно від роботи змішувача й преса. Змащує, чистить і налагоджує устаткування.