Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника іонообмінного очищення гліцерину 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему іонообмінного очищення гліцеринових вод, регенерації іонообмінних смол; технологію концентрування очищених гліцеринових вод; головні фізико-хімічні властивості та хімічний склад іонообмінних смол і гліцерину; вимоги до динамітного гліцерину і гліцерину вищих сортів, методи визначення ступенів чистоти очищеної гліцеринової води, знесоленої води з допоміжних апаратів; методи розрахунків вмісту солі в очищуваній воді, компонентів регенераційних розчинів; методи визначення концентрації гліцерину по рефракції та ареометру, кількості гліцерину у водних розчинах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес виробництва динамітного та інших сортів гліцерину методом глибокого іонообмінного очищення і концентрації очищених гліцеринових вод. Готує іонообмінні та вакуумвипарні установки до пуску. Налагоджує і пускає устаткування. Веде процес охолоджування гліцеринової води, сорбції барвникових речовин, уловлювання дрібнодисперсних часток методом пропускання гліцеринових вод крізь охолоджувач і освітлювальний фільтр. Вилучає розчинені у гліцериновій воді солі. Веде процес концентрації гліцеринової води, очищеної іонообмінними смолами на трикорпусному устаткуванні безперервної дії. Регулює і налагоджує роботу автоматичних регуляторів, вакуум-устаткування, інших апаратів, усього технологічного режиму виготовлення продукції необхідної концентрації. Бере проби гліцеринової води після катіонітових та іонітових апаратів виготовлення гліцерину. Визначає якість очищення гліцеринової води іонообмінними смолами й концентрації виготовленого гліцерину. Визначає час зниження ступеня очищення фільтру і необхідності припинення робочої фільтрації, а також проведення регенерації. Веде розрахунок кількості іонообмінної смоли, що завантажується в апарат, комплектів регенераційних розчинів, води та інших матеріалів. Перевіряє ступінь хімічної чистоти знесоленої води, контролює приготування розчинів на нейтралізацію і регенерацію, веде процес нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол у іонообмінних апаратах. Перевіряє повноту промивання іонообмінних апаратів від гліцерину, закінчення регенерації іонообмінних смол. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Керує усім циклом технологічних процесів очищення і виготовлення динамітного і вищих сортів гліцерину. Координує роботу промислових ділянок: підготовчої, іонообмінного очищення і концентрації гліцеринових вод.