Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію процесів нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол; властивості продуктів, що обробляються хімічними речовинами; будову освітлювальних фільтрів, іонообмінних апаратів, компресорів, вакуум-насосів та іншого устаткування; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; правила безпечного обслуговування устаткування, правила безпечного ведення робіт з міцною соляною кислотою і каустичною содою, правила приготування їх розчинів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол в іонообмінних апаратах. Готує відповідно до заданої рецептури розчини, які необхідні для ведення процесів нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол. Подає гліцеринову воду на нейтралізацію, оброблення її розчином гідрату окису кальцію і фільтрацію. Контролює процес нейтралізації методом титрування вільної лужності. Готує іонообмінні апарати до регенерації, відмиває від гліцерину і розпушує смолу. Пропускає регенераційний розчин крізь шар катіонітових і аніонітових смол у іонообмінних апаратах. Визначає концентрацію розчинів, що відходять з фільтрів. Промиває іонообмінну смолу знесоленою водою, контролює повноту відмивання смоли титруванням проби розчину. Розпушує шар смоли після регенерації знесоленою водою. Вилучає барвники, сорбовані катіонообмінною смолою, і кальцієві мила, що осіли на зерна смоли, методом подвійної регенерації катіонітових смол. Регулює подавання розчинів, води, пари, гліцерину та іншого матеріалу з пульту керування. Стежить за роботою іонообмінних апаратів, фільтрів, мірників, насосів та іншого устаткування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально. Бере проби на визначення правильного ведення процесів приготування розчинів, нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонітових смол. Зачищає розподільні пристрої іонообмінних апаратів, освітлювальні фільтри. Розварює шлам і здає відходи в інші цехи або на склад. Бере участь у перезарядженні іонообмінних апаратів свіжими смолами, готує смолу до завантаження в апарат. Веде технічну документацію та облік витрат сировини.