Інструкція для посади "Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника іонообмінного очищення гліцерину 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему іонообмінного очищення гліцеринових вод, регенерації іонообмінних смол;
      - технологію концентрування очищених гліцеринових вод;
      - головні фізико-хімічні властивості та хімічний склад іонообмінних смол і гліцерину;
      - вимоги до динамітного гліцерину і гліцерину вищих сортів, методи визначення ступенів чистоти очищеної гліцеринової води, знесоленої води з допоміжних апаратів;
      - методи розрахунків вмісту солі в очищуваній воді, компонентів регенераційних розчинів;
      - методи визначення концентрації гліцерину по рефракції та ареометру, кількості гліцерину у водних розчинах.

1.4. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виробництва динамітного та інших сортів гліцерину методом глибокого іонообмінного очищення і концентрації очищених гліцеринових вод.

2.2. Готує іонообмінні та вакуумвипарні установки до пуску.

2.3. Налагоджує і пускає устаткування.

2.4. Веде процес охолоджування гліцеринової води, сорбції барвникових речовин, уловлювання дрібнодисперсних часток методом пропускання гліцеринових вод крізь охолоджувач і освітлювальний фільтр.

2.5. Вилучає розчинені у гліцериновій воді солі.

2.6. Веде процес концентрації гліцеринової води, очищеної іонообмінними смолами на трикорпусному устаткуванні безперервної дії.

2.7. Регулює і налагоджує роботу автоматичних регуляторів, вакуум-устаткування, інших апаратів, усього технологічного режиму виготовлення продукції необхідної концентрації.

2.8. Бере проби гліцеринової води після катіонітових та іонітових апаратів виготовлення гліцерину.

2.9. Визначає якість очищення гліцеринової води іонообмінними смолами й концентрації виготовленого гліцерину.

2.10. Визначає час зниження ступеня очищення фільтру і необхідності припинення робочої фільтрації, а також проведення регенерації.

2.11. Веде розрахунок кількості іонообмінної смоли, що завантажується в апарат, комплектів регенераційних розчинів, води та інших матеріалів.

2.12. Перевіряє ступінь хімічної чистоти знесоленої води, контролює приготування розчинів на нейтралізацію і регенерацію, веде процес нейтралізації гліцеринових вод і регенерації іонообмінних смол у іонообмінних апаратах.

2.13. Перевіряє повноту промивання іонообмінних апаратів від гліцерину, закінчення регенерації іонообмінних смол.

2.14. Запобігає та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.15. Керує усім циклом технологічних процесів очищення і виготовлення динамітного і вищих сортів гліцерину.

2.16. Координує роботу промислових ділянок: підготовчої, іонообмінного очищення і концентрації гліцеринових вод.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.