Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Начальник скотопрогінного тракту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, які визначають діяльність скотопрогінного тракту; чинні на виробництві стандарти, технічні умови на худобу; раціон годівлі і види кормів; санітарно-гігієнічні норми утримання території; порядок вирішення розбіжностей під час визначення вгодованості худоби; порядок ведення обліку тварин, кормів, устаткування, інвентарю; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі передзабійного утримання худоби; чинні положення з оплати праці і матеріального стимулювання; економіку й організацію виробництва; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою скотопрогінного тракту. Перевіряє справність платформ і помостів для розвантаження худоби, надійність огорожі на шляху переганяння худоби, загонів та ізольованих проходів для працівників, справність засувів на воротах і дверцях загонів, візків, ковшів та підвісних доріг (за їх наявності), напувалок, тари для кормів. Розподіляє робочу силу, корми та інші матеріально-технічні ресурси. Забезпечує необхідні умови роботи скотопрогінного тракту під час підганяння худоби від місця розвантаження чи приймання з пасовища; переганяння її під час сортування; руху худоби на ваги і з них; розташування тварин у загонах. Бере участь у складанні графіків здавання-приймання худоби і планів витрат кормів. Контролює своєчасне підвезення кормів і правильний їх розподіл між групами тварин згідно з установленими раціонами. Організовує періодичні дезінфекції приміщень для передзабійного утримання худоби, а також після проходження партії хворої худоби. Контролює своєчасне прибирання приміщень. Забезпечує очищення, миття, дезінфекцію автотранспорту та вагонів теля розвантаження худоби. Виконує розрахунки і складає заявки на придбання устаткування, ремонтних матеріалів, інструменту, тари. Бере участь у складанні дефектних відомостей і заявок на поточні та капітальні ремонти приміщень загонів, проходів. Контролює і приймає ремонтні роботи. Забезпечує ведення встановленої звітності, складає і своєчасно подає затверджену звітність про роботу підрозділу. Аналізує виконання планів руху поголів'я, виконання завдань, використання виробничих потужностей скотопрогінного тракту і збалансованість кормів. Проводить виховну роботу серед працівників скотопрогінного тракту, своєчасно розглядає пропозиції і зауваження, приймає рішення самостійно або разом із завідувачем скотобази. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.