Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник складу вантажного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Статут з дисципліни працівників річкового транспорту; правила перевезення вантажів і тарифні керівництва; організацію та технологію перевантажувальних і складських робіт; організацію та нормування праці робітників, зайнятих на вантажних роботах; порядок виконання внутрішньоскладських допоміжних операцій; складську справу та найновіший досвід у цій галузі; технічні умови та вимоги до вантажів; правила приймання, складування, схову та видачі різних вантажів, а також передачі вантажів на інші види транспорту; правила документального оформлення складських і транспортних експедиторських операцій; порядок обліку наявності та руху вантажів на складі; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила технічної експлуатації складського устаткування та інвентарю; технічні норми й правила завантаження залізничних вагонів, автотранспорту, річкових суден; основи економіки, організації праці та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виконанням складських операцій на вантажному складі. Організовує приймання, раціональне розміщення, зберігання, відвантаження, видачу, облік вантажів і відповідне документальне їх оформлення. Забезпечує роботу складу зі своєчасного оброблення суден, вагонів і автотранспорту, відповідає в чинному порядку за надплановий простій транспортних засобів. Узгоджує з адміністрацією суден, представниками суміжних видів транспорту, клієнтурою та іншими зацікавленими організаціями питання, пов'язані з прийманням, видаванням і зберіганням вантажу. Забезпечує дотримання технології та правил і норм з охорони праці під час виконання перевантажувальних робіт, а також правильну технічну експлуатацію складського устаткування та майна. Використовує у виробничій діяльності передові методи праці та найновіший досвід виконання складських операцій. Складає заявки на інвентар, сепараційні та інші матеріали. Здійснює заходи, передбачені вимогами санітарної, ветеринарної та інших інспекцій. Бере участь у підготовці складу до приймання та зберігання нових видів вантажів; упровадженні нової технології перевантажувальних робіт. Здійснює особисте керівництво безпечним виконанням робіт під час перевантаження небезпечних вантажів. Аналізує роботу складу, розробляє заходи щодо підвищення її ефективності, керує прийомоздавальниками та персоналом вантажного складу.