Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності служби; особливості структури атомної електростанції, перспективи її розвитку; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації та контролю параметрів; порядок і методи техніко-економічного та виробничого планування; методи господарського розрахунку; чинні положення про оплату праці та матеріального стимулювання; основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції; організацію захисту персоналу в разі виникнення загальних, місцевих, локальних та інших аварій; основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю служби (експлуатації, ремонту тощо). Забезпечує виконання планових виробничих завдань підрозділами, що входять до складу служби (дільницями, відділеннями, бригадами, лабораторіями тощо), дотримання технології ремонту устаткування, режимів експлуатації на основі суворого виконання вимог нормативної документації (регламентів, інструкцій, графіків, розпоряджень тощо). Здійснює контроль за технічно правильною експлуатацією устаткування атомної електростанції, його ремонтом, технічним оглядом та реконструкцією. Забезпечує виявлення, запобігання та усунення причин порушень експлуатації та ремонту устаткування. Здійснює оперативне планування виробництва на основі річних та поточних графіків, планів і заходів. Організовує роботу з поліпшення організації і нормування праці, атестації та раціоналізації робочих місць, зниження витрат праці. Аналізує результати виробничої діяльності служби, причини, що викликають простої устаткування, та вживає заходів щодо їх ліквідації і запобігання. Координує роботу начальників дільниць (відділень, лабораторій) та майстрів. Контролює дотримання працівниками служби правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, трудової та технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників, що відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни, застосування у разі необхідності заходів матеріального впливу.