Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Рисівник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рисівника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи агротехніки вирощування рису; строки і техніку виконання робіт з вирощування рису, а також вимоги до їх якості; способи очищення зрошувальних та дренажних каналів від мулу та бур'яну; види добрив, способи і строки їх внесення в ґрунт; способи виготовлення вивідних борозен; способи поправляння брівок валиків і оголовків тимчасових зрошувачів тощо; правила виготовлення тимчасових зрошувачів та вимощення бутовим каменем дна і схилів каналів; способи закладання проривів у каналах та нарощування підпірних споруд; способи укріплення схилів біля гідроспоруд; порядок встановлення і знімання гвинтопідіймачів; порядок встановлення трубчастих водовипусків; способи влаштування тимчасових замків; порядок монтажу або демонтажу щитків-регуляторів; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очищає зрошувальні та дренажні канали від мулу і поправляє поверхні схилів під шаблон. Очищає канали від бур'янів, зрізуючи ґрунт з дамби та дно каналів, розрівнюючи ґрунт на бровці. Виготовляє вивідні борозни. Поправляє брівки валиків тимчасових зрошувачів після нарізування ровокопачем; оголовки тимчасових зрошувачів, під'єднуючи їх до розподільних каналів; вивідні борозни після нарізування ровокопачем у разі поливання по борознах або по смугах; оголовки вивідних борозен, під'єднуючи їх до тимчасових зрошувачів; оголовки поливних борозен. Виготовляє тимчасові зрошувачі на незручних місцях. Вимощує бутовим каменем дно і схили каналів. Демонтує вимощене дно і схили каналів. Закладає прориви в каналах. Зарівнює і ущільнює землю на дамбах, каналах після підсипання бульдозером. Нарощує підпірні споруди і облицьовує їх цементним розчином. Облицьовує цементним розчином кам'яні відмостки. Укріплює схили біля гідроспоруд з каменю на цементному розчині. Установлює і знімає гвинтопідіймачі (щити, шпильки). Вставляє трубчасті водовипуски у водовипуски на дільничних каналах. Вставляє залізні хлопавки. Влаштовує тимчасові замки і ущільнює їх. Монтує або демонтує щитки-регулятори. Знімає рослинний шар зі схилів каналів. Очищає від мулу та бруду дно каналу. Закладає оголовки, трамбуючи і підносячи землю. Переносить хрестовини і закидає їх землею. Виготовляє земляні валики на воді. Прокопує рівчачки для відведення і спускання води. Виконує ремонтні роботи на головній споруді, на чекових оголовках. Обкошує зрошувальні і заливні канали, міжчекові валики. Скошує і виносить бур'ян. Розкидає гній по полю. Вносить мінеральні добрива по сухому полю і по воді. Обробляє насіння розчином сірчанокислого амонію. Сіє рис вручну по воді. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Очищення від мулу та бур'яну зрошувальних та дренажних каналів. Прокопування вивідних борозен. Поправляння після нарізування ровокопачем брівок валиків, оголовок, вивідних борозен тимчасових зрошувачів. Поправляння оголовків вивідних, поливних борозен. Виготовлення тимчасових зрошувачів. Вимощування і демонтаж дна та схилів каналів бутовим каменем. Закладання проривів у каналах. Зарівнювання і ущільнення землі на дамбах та каналах після підсипання бульдозером. Нарощування підпірних споруд. Облицювання цементним розчином кам'яних відмосток. Укріплення схилів біля гідроспоруд. Установлення та знімання гвинтопідіймачів. Встановлення трубчастих водовипусків. Улаштування і ущільнення тимчасових замків. Монтаж та демонтаж щитків-регуляторів. Очищення від мулу дна каналу. Перенесення і закидання землею хрестовин. Виготовлення земляних валиків на воді. Прокопування рівчачків для відведення і спускання води. Виконання на головній споруді і чекових оголовках ремонтних робіт. Обкошування зрошувальних і заливних каналів, міжчекових валиків. Скошування і винесення бур'янів. Передпосівна обробка насіння. Сіяння рису вручну по воді.