Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію і технологічні режими обробки, пастеризації, фільтрування та купажування оцту; способи підготування бентоніту; способи і порядок оброблення бентоніту перед вилученням із місткостей; вимоги до якості готового оцту; порядок відбору проб, методику проведення аналізів; порядок розрахунку для купажування оцту; порядок ведення обліку і звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технологічні процеси пастеризації, оброблення бентонітом, фільтрації та купажування сирого оцту, що містить живі оцтовокислі бактерії. Відбирає проби. Визначає необхідне дозування бентоніту. Готує бентонітові суспензії необхідної концентрації відповідно до технологічних інструкцій. Здійснює зливання обробленого оцту, фільтрацію його на фільтр-пресі або картоновому фільтрі. Промиває та перезаряджає фільтр. Контролює якість готового оцту. Перекачує та здає готовий оцет до відділення розливу. Здійснює розмішування, промивання, вилучення суспензії бентоніту зі збірника. Промиває фільтраційні та купажні місткості. Веде виробничу документацію. Виявляє та усуває дрібні несправності в роботі устаткування.