Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Апаратник з виробництва ванадію 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника з виробництва ванадію 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи хімії; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги до якості готової продукції і реактивів; допустимі норми втрат металу в розчинах; властивості розчинів, матеріалів та реагентів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва ванадію шляхом вилуження ванадію з випаленої шихти. Визначає кислотність, питому вагу, прозорість розчинів, готовність продукції. Веде запис показників роботи апаратів, облік витрат реагентів, розрахунки дозування. Визначає та забезпечує відповідний режим роботи.