Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник фосгенування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника фосгенування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесу фосгенування; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості фосгену та інших компонентів реакції та умови роботи з ними; вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила відбору проб та методику проведення аналізів; норми ведення технологічного процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес фосгенування органічних сполук. Розраховує дозування компонентів. Завантажує сировину та напівфабрикати в реактори, фосгенує, передає продукт на наступну стадію або вивантажує з апаратів. Провадить передбачені технологічним режимом супровідні операції: нейтралізації, відгонки, розчинення, фільтрації тощо. Регулює процес фосгенування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Виконує передбачені інструкцією аналізи. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій. Обслуговує реакційні апарати, насоси, вбірні системи, фільтри, перегінні колони, центрифуги, збірники, мірники, холодильники, контрольно-вимірювальні прилади, комунікації та арматуру. Чистить реактори від кубових залишків та їх дегазує. Готує балони або танки з фосгеном або передає фосген у відділення одержання фосгену. Веде облік сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Здає та приймає устаткування з ремонту. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.