Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник фосгенування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника фосгенування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесу фосгенування; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості фосгену та інших компонентів реакції та умови роботи з ними; технічні вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції; методику проведення аналізів; норми ведення технологічного процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес фосгенування у виробництві толуілендиізоціанатів і толуілендіамінів, диметилдифенілсечовини, діетилдифенілсечовини або одержує металхлорформіаг у виробництві фешлметилуретилану або веде процес фосгенування з одночасним одержанням фосгену. Контролює та регулює технологічний процес відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Провадить контрольні аналізи. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом та роботою устаткування, яке обслуговується.