Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник фотохімічного синтезу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим фотохімічного синтезу; причини відхилення процесу та способи його регулювання за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами контрольних аналізів; будову та правила обслуговування обладнання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції процесу фотохімічного синтезу. Контролює температуру та швидкість подавання продукту в апарат для опромінювання. Регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.