Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник фосгенування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим процесу фосгенування; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості фосгену та інших компонентів реакції та умови роботи з ними; вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції з ведення процесу фосгенування органічних сполук. Приймає сировину, завантажує її в апарати. Вивантажує продукт із апарата. Відбирає проби. Обслуговує технологічне устаткування. Чистить та дегазує устаткування. Готує устаткування до ремонту.