Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор вирощування чистої культури дріжджів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу вирощування чистої культури дріжджів; склад і призначення живильного середовища для вирощування чистої культури дріжджів; будову і принцип роботи основного та допоміжного устаткування; правила приготування дезінфікуючих розчинів і забезпечення асептичних умов вирощування чистої культури дріжджів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює окремі операції технологічного процесу розмноження та вирощування чистої культури дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Готує устаткування до роботи: миє, стерилізує устаткування та комунікації. Готує дезінфікуючі розчини. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій. Дозує подавання сировини, живильних солей, мікроелементів, води, повітря в апарати вирощування чистої культури. Обслуговує устаткування відділення вирощування чистої культури дріжджів.